AcasaParteneriAsiguratoriFalimentul societății de asigurare CITY INSURANCE

Falimentul societății de asigurare CITY INSURANCE

CITY INSURANCE – SOCIETATE IN FALIMENT

Tribunalul București a admis cererea A.S.F. și a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva societății de Asigurare - Reasigurare  City Insurance S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a dispus prin Decizia nr. 1148/17.09.2021 retragerea autorizației de funcționare a Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. (City Insurance S.A.) și promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, în temeiul prevederilor legale aplicabile. Societății de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A îi este interzis să încheie noi contracte. În cazul reînnoirii contractelor sau polițelor de asigurare, deținătorii vor alege o altă societate de asigurare.

La data de 9.02.2022 Tribunalul București a admis cererea A.S.F. și a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva Societății de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A.

Ce măsuri de protecție există pentru consumatori în această situație?

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) are ca principală atribuție protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător persoană juridică română.

Creditorii de asigurare în raport cu City Insurance SA sunt:

persoana asigurată – persoana care are încheiat un contract de asigurare cu City Insurance S.A.;

un beneficiar al asigurării – o terță persoană căreia City Insurance S.A. ar fi urmat să îi achite sumele cuvenite conform condițiilor prevăzute de contractul de asigurare, ca urmare a producerii riscului asigurat;

persoana păgubită – persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă, inclusiv RCA, acoperit de către City Insurance S.A.. Se include în această categorie și asigurătorul îndreptățit în baza legii să recupereze de la City Insurance S.A. sume plătite propriului asigurat atunci când a acoperit prejudiciile produse acestuia de către un asigurat al City Insurance S.A.

Fondul de Garantare reaminteşte potenţialilor creditori de asigurări ai Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA că, potrivit legii, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar către petenţii care au depus cereri de plată şi care au dosarele complete.

Plata despăgubirilor se va face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanţă de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în faliment, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.

 

Mai multe detalii aici: https://www.fgaromania.ro/comunicate-2/

 

Doriți să vă primiti mai multe informatii si oferte de asigurare?

Contactați-ne!

Specialiștii rețelei INSIA vă vor consilia cu plăcere!

Găsește un consultant INSIA

Asiguratori